ආර්යාවගේ හොර මිනිහා || #AskRaja

Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe. © Copyright Rajitha Sandaruwan. All Rights Rese...Read more

UDAUWA | KUPPA CINEMA

Directed and Edit By sajith madusanka Cast : Arun madumadawa,Gihan Lakshitha,Sajith Madusanka ,Shimalka ravishan Videography : Pawan dissanayake ,Randika Find ...Read more

උපාලි විජේවර්ධන ජිවතුන් අතර ? - Upali Wijewardene

උපාලි විජේවර්ධන ජිවතුන් අතර ? මහා අබිරහස මෙන්න - Upali Wijewardene #UpaliWijewarden...Read more

Deweni Inima | Episode 700 14th October 2019

ධනුක අවන්තට කරපු වැඩේ ඇත්තටම හරිද?...Read more

Adare Pujaniyai - Shihan Lanthra Official Music Video 2019 | Sinhala New Songs | Best Sinhala Songs

Adare Pujaniyai - Shihan Lanthra Dial Now... For Download "Adare Poojaniyai" song as your RingIn Tone.. ☎Mobitel - 74798688 ☎Dialog - 87594154...Read more